Regelsæt IMDG

Hvis farligt gods skal sendes med skib, følges reglerne i IMO Coden, som bruges over hele verden.

Alle, der er involveret i forsendelse af farligt gods med skib, skal væreuddannelset i henhold til deres arbejdsopgaver.

  • På skib kan man sende farligt gods efter bestemmelserne om ’excepted quantity’, hvis man sender meget små mængder af mindre farlige produkter
  • Lidt større mængder sendes med fordel som ’limited quantity’
  • Store mængder eller meget farligt gods skal derimod sendes i UN godkendt emballage

Adskillelsesreglerne for forskellige typer farligt gods er meget strenge på skibe, grundet de ofte meget store mængder som sendes med skib. Disse adskillelsesregler gælder dog ikke sendinger, der er sendt efter ’excepted quantity’ og ’limited quantity’ reglerne.

DG Xperts har stor erfaring i at navigere i reglerne om farligt gods på skib og finde de mest optimale løsninger for den enkelte transport.

Reglerne for skibstransporter af farligt gods

Reglerne for skibstransport laves af International Maritime Organisation (IMO), som er den myndighed, der udarbejder sikkerhedsinstrukser for skibe, og deres regler skal følges ved alle skibstransporter, dog findes der lokale lempelser.

IMO udgiver hvert andet år IMO Coden, hvori reglerne for farligt gods transport med skib findes.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop