Regelsæt ADR

Hvis farligt gods skal transporteres med køretøj i Europa, skal det håndteres efter Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej, i daglig tale blot kaldet for ADR. Tilsvarende regler findes i de fleste øvrige lande i verden.

Alle, der er involveret i forsendelse af farligt gods på vej, skal være uddannet i henhold til deres arbejdsopgaver. Uddannelsen skal løbende holdes up to date.

  • På vej kan man sende farligt gods efter bestemmelserne om ’excepted quantity’, hvis man sender meget små mængder af mindre farlige produkter. Det skal udelukkende pakkes og opmærkes korrekt, der laves ingen dokumenter.
  • Lidt større mængder sendes med fordel som ’limited quantity’. Det skal udelukkende pakkes og opmærkes korrekt, heller ikke her laves der dokumenter.
  • Store mængder eller meget farligt gods skal sendes i UN godkendt emballage. Emballagerne skal opmærkes med farelabels, og der skal altid laves ADR transportdokument.

DG Xperts har stor erfaring i at navigere i reglerne om farligt gods ved vejtransport samt finde de mest optimale løsninger for den enkelte transport.

Reglerne for vejtransport af farligt gods

ADR reglerne, der er lavet af UN, følges af alle EU lande samt flere andre lande.

Der udgives hvert 2. år en ny udgave af ADR. Den aktuelle kan downloades på politiets hjemmeside.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop